• Tulajdonos(ok) személyes adatai (szlovák természetes vagy jogi személy nem szükséges, hogy tag legyen a társaságban; továbbá lehetőség van egyszemélyes Kft. alapítására és működtetésére is, amikoris az alapító tag és az ügyvezető ugyanaz a személy)
  • Tevékenységi kör meghatározása
  • 5.000 € törzstőke
  • Ügyvezető(k) magyar erkölcsi bizonyítványa és annak hivatalos fordítása (3 hónapnál nem régebbi)
  • Leendő cégszékhely (melyet igény esetén készséggel biztosítunk)
  • Ha magyar jogi személy alapítja a Kft-t, akkor 3 hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonat is szükséges (melyet fordítani kell, kb. 3-4 oldal)
  • Társasági szerződés, ill. amennyiben egyszemélyes a Kft., alapító okirat
  • Ha a cég által folytatott tevékenység végzéséhez külön engedély szükséges, úgy ezen engedély becsatolása
  • Székhelyhasználatot igazoló dokumentum (saját tulajdonban lévő ingatlan esetén tulajdoni lap, bérlemény esetén bérleti szerződés)
  • Társaság nevében eljárni jogosult személy megjelölése
  • Okmánybélyegek
Oldal elejére Oldal elejére

Created by One Design 2010

További cégalapításal foglalkozó honlapok: www.skceg.sk www.cegnev.sk www.telephely.sk