Kérdések és válaszok

Cégalapítással kapcsolatos kérdések

Magyarországi cégemet szeretném "átvinni" Szlovákiába. Hogyan lehetséges ez?

Bár az EU szabályozás lehetőséget ad a szabad székhelyválasztásra a gyakorlatban ez sajnos aligha kivitelezhető, mivel rendkívül bonyolult és időigényes procedúra. Egyszerűbb, gyorsabb és kevesebb költségvonzata van egy új cég alapításának.


Új céget érdemes alapítani vagy inkább egy meglévőt vásárolni?

Minden esetben új cég alapítását javasoljuk, mivel egy korábban mások által alapított és működtetett gazdasági társaság előéletét teljességgel nem ismerhetjük. Komoly veszélyeket hordozhat magában egy cégvásárlás és sajnos a hiányosságok vonzata, a bírság akár évek múltán is jelentkezhet.


Cégalapításnál lehet-e egyszemélyes Kft -t alapítani, ennek milyen előnyei és hátrányai vannak?

Igen lehet, a működés és könyvvitel tekintetében nincs megkötés vagy hátrány.


Hogyan zajlik egy szlovák kft alapítás folyamata?

Az EU szabályozása alapján az bármely EU tagország állampolgárai alapíthatnak vállalkozást az Unió bármely tagállamában. A kereskedelem és a szolgáltatások jelentős körében felmerülő tevékenységi körök többsége nem engedélyhez kötött. A társasági szerződés elkészítése közjegyző által történik. A leendő cégképviseletre jogosult személy(ek) , ügyvezető(k) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa szükséges. Ezt az állampolgárság szerint illetékes hatóságnál kell megkérni, ami szlovák nyelvű hiteles fordításra kerül. A kft. minimum alaptőkéje 5.000 Euro, aminek rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozat szükséges közjegyző előtt a társasági szerződés elkészítésekor. Ezt követően történik meg a székhely szerint illetékes Vállalkozási Hivatalnál a vállalkozási engedély megkérése. Az engedély megszerzése után kerülnek az alapító dokumentumok a cégbírósághoz, amely szerv bejegyzi a vállalkozást. A bejegyzést követi a bankszámla megnyitása és végül a helyi adóhatóságnál az adószámok igénylése. A közösségi adószámot külön kell kérvényezni. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre az alapítás teljes folyamata során (igyekezve ennek folyamatát minél rövidebb idő alatt, ugyanakkor a leghatékonyabban elvégezni). Ügyfeleink személyes megjelenése Párkányban csak az alapító okirat közjegyző általi elkészítéséhez és a bankszámla megnyitásához szükséges.

A már bejegyzett cég egyszerűen ellenőrizhető, a szlovák cégregiszter nyilvános és bárki számára azonnal elérhető interneten keresztül. (www.orsr.sk )


Vezető tisztségviselőkkel, tagokkal, alkalmazottakkal kapcsolatos kérdések

Magyar állampolgár lehet tulajdonosa szlovák kft-nek?

Igen. Ebben az esetben fel kell hívni a figyelmet, hogy bár Szlovákiában az osztalékadó mértéke 0%, de az osztalékadó személyi jellegű, így a külföldön felvett osztalékjövedelem után Magyarországon adóteher fizetendő magyar állampolgár esetében.


Lehet-e nem szlovák Uniós tagállambeli jogi személy / gazdasági társaság / tulajdonosa a szlovák cégnek?

Igen lehet. A törvényi kikötés csupán azt korlátozza, hogy egyszemélyes gazdasági társaság nem tulajdonolhat egyszemélyes szlovák gazdasági társaságot.


Lehet-e nem szlovák, Unión kívül bejegyzett jogi személy / gazdasági társaság / tulajdonosa a szlovák cégnek?

Igen lehet. Ilyenek lehetnek például az USA-ban bejegyzett cégek is, de akár más fejlődő országban működő (egy Kajmán-szigeteki gazdasági társaság szövegrész helyett) is szerezhet tulajdonrészt egy szlovák kft-ben.


Csak szlovák állampolgár lehet ügyvezetője szlovák kft -nek?

Nincs ilyen jellegű megkötés. Azon Uniós országok állampolgárai, akik rendelkeznek érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, azonos módon tölthetnek be ügyvezetői tisztséget. Bármely EU vagy OECD tagország állampolgára betöltheti az ügyvezetői tisztséget egy szlovák kft-ben.


1 illetve 2 fõs cégnél nem okoz gondot, ha a bejelentettek magyar állampolgárok?

Nem. Bármely Uniós állampolgárt foglalkoztathat a szlovák gazdasági társaság.


Kötelező munkavállalóként foglalkoztatni az ügyvezetőt?

Nem, nincs ilyen jogszabályi előírás.


Kell-e járulékot fizetni a tulajdonosok után? Ha igen, abban az esetben mennyit?

Nem kell járulékot fizetni a cégtulajdonosok után. Ez az előírás csak a bejelentett alkalmazottakra vonatkozik.


Kötelező-e alkalmazottat foglalkoztatni?

Ez természetesen függ a gazdasági társaság működésétől, de általánosan nincs ilyen törvényi előírás.


Szlovák cég alkalmazottai "ingyenes" egészségügyi ellátást kapnak-e Magyarországon?

Szlovákiában a választott biztosító a biztosítás megkötése útján rendelkezésre bocsátja a Szlovákiában érvényesíthető belföldi betegbiztosítási kártyát, valamint kérvény alapján az EU betegbiztosítási kártyát, amely az Unió bármely tagországában sürgősségi ellátásra jogosítja a biztosítottat. Ezen felül kérvény alapján és egy nyomtatvány kitöltésével szerződéses viszonyba kerülhet a foglalkoztatott állampolgársága szerinti ország betegbiztosítójával, jelen esetben a magyar OEP-el. Miután a magyarországi OEP ezt visszaigazolja és a betegbiztosítás érvényes Magyarországon is díjmentes orvosi ellátásra.


Működéssel, tevékenységgel kapcsolatos kérdések

Kell-e telephely a cégalapításhoz, vagy elegendő esetleg egy postafiók cím is egy csak kereskedelemmel /árutovábbítással/ foglalkozó céghez?

Az EU szabályozása alapján egy cégnek regisztrált székhellyel kell rendelkeznie és megtalálhatónak kell lenni. A postafiók, garázsok és egyéb nem gazdasági rendeltetésű megoldások nem teljesítik ezeket a feltételeket. Amennyiben a cég nem folytat telephely keletkeztető tevékenységet, pl. bolti kiskereskedelem, úgy a regisztrált székhely elegendő a cég számára. Ügyfeleink számára valós „székhely szolgáltatást” nyújtunk, ami azt jelenti, hogy a kliens cégek székhelycímén valós iroda található, munkaidőben állandó asszisztenciával, irodaszerviz szolgáltatással. Így amennyiben a kliens cég felé annak bejelentett székhelyén hivatali vagy üzleti megkeresés érkezik, úgy munkatársunk fogadja a megkeresést és a szükséges / ügyféllel megállapodott ügyintézést megteszi (pl. tájékoztatás , ügyvezető vagy megbízott azonnali vagy késleltetett értesítése, kisebb küldemények fogadása, stb.).


Mekkora minimális törzstőke szükséges kft alapítás esetén?

A szlovák kft / s.r.o. / előírt minimálisan jegyzett törzstőkéje 5.000 Euro. (Részvénytársaság / a. s./esetében ez az összeg jóval magasabb: 25.000 Euro nagyságú.)


Mennyi ideig kell számlán tartani az összeget?

A törzstőke rendelkezésére bocsátásáról a társasági szerződés aláírásakor nyilatkoznak a tulajdonosok. A cég törzstőkéje bankszámlán illetve házipénztárban egyaránt kezelhető, tartható. Amennyiben a cég törzstőkéjét nem bankszámlán, csak házpénztárban helyezik, úgy azt könyveléstechnikailag egy „pénztárbevételi bizonylattal” kell igazolni.


Egy cég hány tevékenységet vehet fel Szlovákiában?

Bármennyit, ami életszerű. Mivel a tevékenységi körök meghatározása rendkívül átfogó, például "áruk kis- és nagykereskedelme nem engedélyköteles terjedelemben", így egy olyan kft-nek, mely több tevékenységet folytat is elegendő 6-8 tevékenység bejegyzése.


Mi történik, ha megalapítottam a céget és a későbbiekben kérdéseim merülnek fel a cég működésével kapcsolatban?

Ügyfeleink részére díjmentesen állunk rendelkezésre telefonon vagy személyesen egész évben bármilyen céget érintő felmerülő kérdésben vagy szükség esetén személyes segítséget is nyújtunk az ügyintéshez (pl. banki módosítások, befizetések, stb.)


Mennyibe kerül a cégmódosítás ha a későbbiekben szükséges lenne?

Ez minden esetben változó, átlagosan 400 Euro nagyságú.


Szlovák cégem szerződhet-e EU-s cégekkel?

Természetesen szerződhet Unión belüli és Unión kívüli ún. 3. országbeli cégekkel is.


Magyar magán személyként szlovák cégtől kapott bér után Magyarországon is újra kell adóznom?

Nem. A kettős adózást elkerülő egyezmény értelmében a Szlovákiában kapott jövedelem után Szlovákiában fizetendő meg a 20 % személyi jövedelemadó és a Magyarországon benyújtott adóbevallásban, mint külföldről származó jövedelmet fel kell tüntetni, de nem adóköteles.


Mennyi a minimálbér és milyen járulékokat kell utána fizetni?

Szlovákiában az alap minimálbér jelenleg / 2010. január / 307,7 Euro /, a minimál órabér pedig 1,768 Euro. A bejelentett munkakörtől függően a minimálbér nagysága megszorzandó az alábbi koefficiensekkel : 1.0 , 1.2 , 1.4 , vagy 1.6 ill. 1,8. Egy kisebb vállalkozás ügyvezetőjének például elfogadott minimálbér mértéke: 307,7 X 1,4 = 430,78 Euro / 8 órás munkaviszonyban, vagy 215,39 Euro /4 órás bejelentett munkaviszonyban. A munkáltató részéről befizetendő szociális és egészségügy járulékok mértéke 35.2 %, Tehát jelen esetben : 430,78 Euro X 0.352 = 151,63 Euro / hó ( 8 órás munkaviszony ), vagy 215.39 Euro X 0.352 = 75.82 Euro / ( 4 órás munkaviszony ). Szlovákiában megengedett a 4 és 8 órás munkaviszony egyaránt.


Milyen időközönként kell bevallani az ÁFA-t?

Havi vagy negyedéves bevalló lehet az adott cég. Jogszabály határozza meg, mikor kötelező havi bevallónak lenni (ez a forgalom mértékétől függ).


Mi történik, ha áfa visszaigénylésem van?

A bevallás időpontjától számított 60 napon belül a visszaigényelt áfa tartalom átutalásra kerül a cég bankszámlájára.


Bankszámlával kapcsolatos tudnivalók

Szlovák cég nyithat-e magyar bankban bankszámlát?

Igen, de minden esetben az illetékes szlovák hatóságokhoz bejelentés köteles a meghatározott határidőn belül.


Ha szlovák bankszámlát nyit a szlovák cég, ott mennyire fejlett az internetes bankolás?

Ugyan úgy, mint Közép-Európában bárhol.


Céges gépjárművel kapcsolatos tudnivalók

Kell-e útnyilvántartást vezetni cég tulajdonában lévő gépjárműre?

Igen, kell.


Személyautó csak akkor számolható-e el, ha haszongépjárműnek van vizsgáztatva?
Ha személygépkocsiként is lehet, akkor annak van költségvonzata, mint Magyarországon / Cégautó adó /?

Szinte bármilyen cégautó és annak költsége elszámolható. Külön cégautó adó nincs. Ezen felül a más állampolgárságú tulajdonos / foglalkoztatott gépjárműve is rendelkezésre bocsátható a cég számára (például magyar rendszámos autó) , így az átlagfogyasztás alapján és bizonylattal igazolt üzemanyag értéke is költségként elszámolható, valamint ezen felül további 0,18 Euro / km gépkocsi amortizáció is!


Visszaigényelheti-e a szlovák kft a megvásárolt jármű ÁFA tartalmát?

Igen. 2010. január 01-től életbe lépett adójogszabályi változás folytán a gazdasági társaság által megvásárolt és tulajdonát képző jármű általános forgalmi adó tartalmát visszaigényelheti. A jogszabályi lehetőség egyaránt vonatkozik a haszongépjárművekre és a céges személygépjárművekre is! Gépkocsi import ( EU-s vagy nem EU-s országból ) esetén a forgalomba helyezéskor nem kell az autó vételára után az ÁFÁ-t megfizetni , csak az autó majdani eladáskor fizetendő ÁFA a gépkocsi eladási ára alapján.


Lehet-e USA-ból importált gépkocsit Szlovákiában vámkezelni és forgalomba helyezni?

Igen. A magyarországi forgalomba helyezési lehetőségekkel szemben számos előny mutatkozik a regisztrációs adó nemlétén túlmenően is. Ez ügyben személyesen bővebb információval tudunk szolgálni.

Oldal elejére Oldal elejére

Created by One Design 2010

További cégalapításal foglalkozó honlapok: www.skceg.sk www.cegnev.sk www.telephely.sk